Dzierżawa urządzeń

Dodatkowo proponujemy naszym klientom usługę dzierżawy dostarczonego sprzętu, m.in dzierżawę centrali telefonicznej. Umowę dzierżawy standardowo zawieramy na czas od 12 do 48 miesięcy. Umowa może być zawarta z możliwością wykupienia przez klienta dzierżawionego sprzętu za symboliczną cenę - zazwyczaj 1 pln netto.

Szczególną formą takiej umowy jest dzierżawa na okres testowy, co pozwala klientowi na pełne zapoznanie się z dostarczonymi urządzeniami i upewnienie się, co do potrzeby ich zakupu. Przy sprzedaży po okresie testowym ostateczna cena urządzeń zostaje pomniejszona o wpłaty wniesione przez klienta za okres dzierżawy.